Thursday, September 22, 2011

Sangay Ng Panitikan

video


       Ang video na ito ay isa sa requirement para sa asignaturang ICT na kung saan si Dr. Helen T. Bihag ang siyang propesor. Makikita dito ang mga kailangan sa isang talakayan upang mapabilis at magiging interaktibo ang paglalahad ng isang aralin.

No comments:

Post a Comment